Brandkommunikation

Scantrons brandkommunikationsanlæg består af et udvidet dørtelefonanlæg med tilføjelsen af eksempelvis et brandmandspanel. Brandmandspanelet er redningsberedskabets betjeningsenhed, som bruges til at udsende alarmtoner eller talemeddelelser i tilfælde af brand og evakuering.

Systemet er baseret på baggrund af brand-og evakueringsstrategier beskrevet i ”Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri”, udviklet af beredskabet i de fire største kommuner i Danmark. Her er det foreskrevet, at evakuering skal effektiviseres i bygninger over 22 meter (7 etager), hvilket kan opnås med et udvidet og særligt sikret dørtelefonanlæg med batteri backup. Denne vejledning lever Scantrons brandkommunikationssystem fuldstændig op til!