FlexAir er også dørtelefoni

 • Dørtelefoni med FlexAir®

  FlexAir® er ikke kun et adgangskontrolsystem. Det er i lige så høj grad dørtelefoni. Hele idéen med FlexAir® er nemlig, at al boligadministration smelter sammen i ét system. Det giver et enestående fleksibelt adgangskontrolsystem, høj sikkerhed og store besparelser, fordi udskiftning af låsecylindre og navneskilte ved fraflytning eller bortkomst undgås pga. FlexAir®’s kompatibilitet med eksisterende komponenter og den intelligente software.

 • Dørstation med læser

  Èn af fordelene ved FlexAir® adgangskontrolsystemet er muligheden for at kombinere læser og døråbningsfunktioner i ét og samme produkt. Det øger både komforten og sikkerheden for brugerne, som kan bruge brikker til åbning af døre i stedet for gammeldags mekaniske nøgler.

 • Skift navneskilte online

  Hvis der er installeret elektroniske navneskilte på dørstationen, er det muligt at ændre navne direkte fra Nova softwaren, uden at en medarbejder fysisk skal ud og skifte skilte. Det sparer tid og sikrer ensartethed og hurtig opdatering, når nye beboere flytter ind.

Offline læsere

 • Perfekt til sekundære døre

  Offline læsere er en god løsning, hvis du vil opnå nem, hurtig og sikker adgang med en enkel installation. Offline læserne bruges normalt til at sikre sekundære døre eller døre placeret inde i bygningen, eksempelvis døre til enkeltkontorer, serverrum, lagerrum, teknikrum, kælderrum, cykelrum, skabe og værktøjsrum. Offline læsere er en integreret del af systemet og administreres med Nova® software.

 • Anvend regelmæssigt en online læser

  For at opdaterer brugerens brikker/kort med informationer om hvilke offline døre, brugeren har rettigheder til og holde højt et sikkerhedsniveau, skal brugerne af offline døre også regelmæssigt anvende en dør med en online læser. Derfor er det naturligt at anvende online læsere ved hoveddøre og offline læsere ved sekundære døre. Systemet kan sættes op, så rettigheder for brikker/ kort nulstilles f.eks. hver dag ved midnat, hver uge, hver måned eller med et andet tidsinterval. Når rettighederne er nulstillet, skal brugerne opdatere deres brikker/kort ved en online læser, før de igen kan få adgang ved offline døre. Denne funktion er med til at sikre, at ”gamle” brikker/kort ikke har adgang til steder, de ikke længere har rettigheder til.

 • Flere typer af offline læsere

  Vi tilbyder flere typer af offline læsere; SensoLock® låsecylinder, EvoLock®, skabslåse mfl. Alle læsertyper er batteri­drevne og kræver ikke kablet installation.

Adgangskontrol fra mobil

 • Et simpelt telefonopkald åbner nemt port eller dør

  Ved hjælp af en GSM-Gateway fra Scantron kan brugeren åbne en port eller dør direkte fra mobiltelefonen ved hjælp af en SMS-besked eller et opkald. Beboeren eller eksempelvis en receptionist behøver derfor ikke være i nærheden af døren/porten for at lukke op.

 • Bred anvendelighed

  GSM-Gatewayen kan bruges mange forskellige steder, f.eks. til erhverv som har brug for at give adgang til skiftende brugere, hvor det kan være uhensigtsmæssigt at skulle udlevere adgangsgivende brik/kort.

 • Nem software-styring

  I Nova softwaren indstilles brugeres telefonnumre som adgangsgiver på samme måde som ved almindelige adgangskort. De indtastede numre læses af GSM-gatewayen, som åbner døren/porten, hvis vedkommendes telefonnummer er registreret i softwaren.

Booking

 • Et genialt bookingsystem

  Booking-modulet gør det muligt at reservere faciliteter på bestemte dage i specifikke tidsrum. Alle slags faciliteter kan tilknyttes og bookes via den brugervenlige klikbare kalenderside – så det altså kun er fantasien, der sætter grænser for brugen af dette smarte modul.

 • Sikker adgang

  Efter opsætning kan brugeren via den webbaserede software, booke sig ind på den ønskede tid. Derefter er det kun brugerens adgangsbrik, der virker i det valgte tidsrum. Man kan derfor være sikker på, at der ikke er andre, der har adgang på samme tidspunkt.

 • 100% browserbaseret

  Da systemet er 100% browserbaseret, er det muligt at booke sig ind fra både mobil, tablet eller PC. Det er derfor f.eks. muligt at booke en sportsbane uden fysisk at være til stede på sportspladsen. Desuden kan bookingmodulet køres separat i terminaltilstand, som kun kræver en touch-skærm og en tilkoblet Nexus-læser.

 • Hurtigt overblik

  Når brugeren logger på systemet, er det nemt at skifte dato og se ledige tider. Samtidig er det hurtigt og let at navigere rundt mellem de tilbudte bookingfaciliteter, systemet er sat op til. Reservationer og afmelding klares nemt og hurtigt med enkelte klik.

Alarmintegration

 • Mange muligheder

  Alarmintegration tillader, at brugere med tildelte adgangsrettigheder kan til- og/eller frakoble alarmzoner med deres adgangskort via online læsere. Derudover får administratoren adgang til en detaljeret log over ændringer i alarmtilstanden i form af systemhændelser, som kan printes ud ved behov for dokumentation.

 • Alarmopdateringer med interaktive oversigter

  Med FlexAir® alarmintegration fra Scantron, kan der på interaktive grundplanstegninger i Nova softwaren holdes øje med, hvilke døre der er spærret grundet en aktiveret alarmzone. Her er det også muligt at aktivere og deaktivere zonerne.

 • En professionel løsning

  Flere alarmsystemer fra forskellige producenter kan styres på én gang og det gør Scantrons adgangskontrolsystem til et af markedets sikreste og mest innovative løsninger inden for alarm- og adgangskontrol.

Elevatorstyring

 • Fremtidens elevatorstyring

  Scantrons elevatorløsning er nyskabende inden for let integration af elevatorstyring med adgangskontrol og dørtelefoni. Det hele styres af en Alpha-controller, som har outputs til at kunne styre op til 10 elevatordestinationer pr. controller.

 • Softwarestyret elevator

  Elevator-controlleren styres af Nova softwaren. Herfra ændres adgangsrettigheder nemt og hurtigt uden besøg af elevatorfirma, hvilket sparer på økonomien, tiden og letter hverdagen. Desuden giver softwaren et hurtigt overblik over ’hvem, hvad, hvor og hvornår’ via hændelsesloggen, som er tilgængelig altid.

 • Begrænset adgang

  Systemet kan programmeres til at reagere på udvalgte døråbningssignaler fra bestemte hustelefoner, så man sikrer, at besøgende til en given destination kun kan få adgang til denne destination.

Design egne adgangskort

 • Individuelle kort

  Scantrons kortdesignmodul gør det muligt at designe egne adgangskort baseret på oplysninger i softwaren, der derefter kan printes vha. en kortprinter. På den måde kan der hurtigt laves individuelle kort med f.eks. billede, logo, titel mm., da PDF-filen fra Nova softwaren kan printes direkte på kortet.

 • Nem identificering og høj sikkerhed

  Individuelle kort letter identificeringen og øger sikkerheden på steder, hvor eksempelvis mange mennesker færdes. Tidsbegrænsede adgangskort som for eksempel gæstekort kan printes hurtigt og nemt.

Hold styr på trafikken

 • Trafiklysstyring og adgangskontrol

  Et eller flere trafiklys er velegnet til at regulere adgangen til parkeringspladser, kældre, garager, logistikområder og lignende, hvor der passerer mange køretøjer eller er snævre adgangsforhold. Disse trafiklys styres automatisk vha. FlexAir® adgangskontrolsystemet, som gør det nemt at holde styr på til- og frakørsel.

 • Samme softwareplatform

  Som administrator er det en stor fordel i dagligdagen, at man har alle bygningens adgangskontrolfunktioner som eksempelvis dørtelefonien samlet i én software. Det giver et hurtigt overblik og nem adgang til alle funktioner samlet samme sted.

 • Adgang via brik/kort eller fjernbetjening

  For at få adgang til parkeringsområdet anvendes en brik til enten en almindelig læser eller en fjernbetjening som anlægget kan læse fra en afstand på op til 25 meter. Den sidste løsningstype betyder, at føreren hverken behøver at stige ud af bilen eller rulle vinduet ned.

Digitale postkasseanlæg

 • Integreret i FlexAir®

  Alle behov kan integreres i FlexAir®, også postkasseanlæg. Kombinationen af Scantrons FlexAir® og EP Digital postkasser gør din bygning endnu smartere, øger sikkerheden og giver store besparelser. Systemet er perfekt til en dynamisk og moderne bygning med skiftende brugere.

 • Nem administration online

  Man skal ikke bekymre sig om at udskifte fysiske navneskilte eller nøgler, for de digitale postkassers LCD navne-display med beboernavne og lejlighedsnumre kan hurtigt opdateres i Nova softwaren. Brugerne får adgang til postkasserne med den selv samme brik, de bruger ved FlexAir® læsere ved f.eks. hoveddøre og lejlighedsdøre. Brugerne scanner deres brik foran en Nexus læser, som åbner den elektroniske lås i den forprogrammerede postkasse.

 • Fremtidssikrede postkasser

  Med et EP Digital postkasseanlæg vinker man farvel til traditionelle nøglesystemer, fysiske navneskilte og tung administration. Brugerne behøver kun én brik til dørtelefoni, adgangskontrol og postkasser. Postkasserne opdateres synkront med resten af FlexAir® systemet, som gør det intuitivt for både brugere og administration nu og i fremtiden.

Alle ønsker kan opfyldes

 • Udvidede funktioner med EX|FU-moduler

  En centrals basale funktionalitet kan udvides med et brugerdefineret EX|FU modul, som udarbejdes i programmeringssproget Python.
  Python-scripts styres af ’hjernen’ i systemet – Alpha centralen. Disse scripts fortæller centralen, hvordan den skal forholde sig, hvis foruddefinerede hændelser sker, f.eks. kunne det være at åbne flere døre, aktivere en alarm ved forskellige hændelser, tidsindstille sikkerhedssluser osv.

 • Indbyggede og brugerudviklede scripts

  Nogle funktioner er indbygget i Alphacentralen, hvilket bl.a. omfatter gængse hændelser som ”åbn og lås”, ”toggle-tilstand” osv. I andre tilfælde kan det være nødvendigt at udvikle individuelle scripts tilpasset behov og ønsker.

 • Med scripts kan man alt

  Med scripts er nærmest alt muligt at programmere. Scantrons udviklere har stor erfaring med programmeringssproget Python, og de kan praktisk talt programmere hvilke som helst funktioner, når behov og specifikationer oplyses.