Brandisolator

– Kabelforbindelsen mellem svarapparat og systemkabling